Privacy

Privacybeleid PsycholoogKiezen.nl {PK}

 

Voor ons is privacy een heel belangrijk thema.

Omdat wij persoonlijke gegevens van mensen verwerken, is het voor ons van het grootste belang dat jouw privacy ten alle tijden wordt gewaarborgd.

Wij vinden het belangrijk dat jij er gerust op kunt zijn dat we zeer zorgvuldig met jouw gegevens omgaan. In dit privacybeleid willen we jou volledig en transparant duidelijk maken:

 1. Hoe we met jouw gegevens omgaan.
 2. Waarom we welke gegevens nodig hebben.
 3. Hoe we ervoor zorgen dat je gegevens veilig zijn.
 4. Welke rechten je hebt met betrekking tot je data.

In ons privacybeleid maken wij onderscheid tussen mensen die enkel onze website gebruiken en mensen die contact met ons opnemen om van onze diensten gebruik te maken (cliënten).

Ben je cliënt bij ons, dan ben je met een hulpvraag bij ons gekomen en hebben we je, indien mogelijk, ingepland bij een van onze behandelaren. Hiervoor deel je met ons persoonlijke gegevens zoals hulpvraag en contactgegevens. In het tweede hoofdstuk van dit privacybeleid vindt je alles over hoe wij met deze data omgaan.

Als websitegebruiker verstrek je veel minder gegevens aan ons. Toch is het belangrijk om ook, wanneer je enkel onze site gebruikt, te weten welke data er wordt opgeslagen en waarom. In het derde hoofdstuk van dit privacybeleid vindt je alles over hoe wij met data omgaan van websitegebruikers.

In het eerste hoofdstuk zijn meer algemene bepalingen opgenomen die zowel voor websitegebruikers als cliënten van belang zijn.

Inhoudsopgave

 • Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Algemene informatie AVG; Functionaris gegevensbescherming; Rechten van iedereen die met ons gegevens deelt;

 • Hoofdstuk 2: Cliënten

Welke gegevens worden er verwerkt en opgeslagen wanneer je cliënt bij ons bent; Waarom; Hoe;

 • Hoofdstuk 3: Websitegebruikers

Welke gegevens worden er verwerkt en opgeslagen wanneer je enkel websitegebruiker bij ons bent; Waarom; Hoe;

 

1. Algemene bepalingen

1.1 AVG (GDPR)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervalt. De AVG is ook bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). PK verwerkt persoonsgegevens van onze klanten en voldoet aan de nieuwe wet.

1.2 Functionaris gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) bij PK is beschikbaar. Voor vragen aan het adres van de FG kun je mailen naar info@psycholoogkiezen.nll

De FG wordt bij PK ondersteund door het Management Team en bespreekt wekelijks het onderwerp Privacy in een wekelijks terugkerende vergadering.

1.3 Wijzigingen Privacybeleid

PK behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden je aan deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud op de hoogte bent.

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 10 maart 2019.

1.4 Recht tot inzage

Alle persoonsgegevens die we van je verwerken, mag je inzien en aanpassen.

1.5 Recht tot vergeten

Je mag ons ook vragen om jouw gegevens uit onze omgeving te wissen, helaas kan dat niet altijd en in dat geval laten we je natuurlijk altijd weten waarom we je gegevens niet kunnen wissen.

 

2. Cliënten

1.1 Verantwoordelijk

De AVG kent twee typen verwerkers van persoonsgegevens: de verwerkersverantwoordelijke en de verwerker. Wij zijn verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die je met ons deelt voor het kunnen leveren van onze diensten, zoals je naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en gegevens over je gezondheid. Deze gegevens hebben we nodig om ervoor te zorgen dat wanneer jij een hulpvraag hebt, dat wij de juiste hulp kunnen inschakelen en daarnaast voor de administratieve en financiële afhandeling.

1.2 Duidelijke afspraken

Volgens de AVG is het nodig om met iedere verwerker afzonderlijk een verwerkingsovereenkomst te sluiten. PK heeft ervoor gekozen om de bepalingen uit de AVG te verwerken in de samenwerkings- en bemiddelingsovereenkomst met de bij ons aangesloten behandelaars. Dat betekent dat zij ervoor hebben getekend dat zij ook aan de eisen van de AVG en die van andere toepasselijke wetten (zoals de WGBO: Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) voldoen.

1.3 Jouw gegevens

Zoals gezegd, jouw privacy is belangrijk voor ons. We gaan daarom zorgvuldig met je gegevens om en behandelen deze conform de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat we je gegevens uitsluitend gebruiken om onze dienstverlening goed te laten verlopen.

Jouw informatie wordt nooit aan derden verstrekt zonder jouw toestemming, tenzij anders vermeld.

PK is volledig transparant omdat we graag willen dat iedereen de controle en het overzicht heeft over wat er met gegevens gebeurt. In het overzicht hieronder splitsen we het voor je uit, zodat het ook echt transparant is.

Vanzelfsprekend staan we je graag te woord als je nog vragen hebt over ons privacy beleid.

Wat doen we met je gezondheidsgegevens?

 • In de basis hebben we deze gegevens nodig om te bepalen of een behandelaar de juiste vaardigheden heeft om jou te ondersteunen bij jouw hulpvraag.
 • Zodra wij een afspraak voor je maken bij een behandelaar, sturen we deze gegevens door zodat deze zich kan voorbereiden op jullie eerste gesprek.

Wat doen we met je NAW-gegevens?

 • In de basis hebben we deze gegevens gebruikt voor de administratieve en financiële afhandeling van de geboden zorg. Wanneer deze via ons verloopt maken wij gebruik van Famed om de facturen te laten versturen.
 • Het kan zijn dat we in het incassotraject je gegevens bijvoorbeeld delen met het incassobureau.


Wat doen we met je e-mailadres?

 • Deze gebruiken we om te kunnen communiceren over de eerste afspraak. Je zult bij het maken van een afspraak ook een bevestigingsmail met informatie over de behandelaar en kosten van behandeling ontvangen
  • We gebruiken deze ook om via Trustpilot een verzoek tot beoordeling van het gesprek met ons secretariaat naartoe te sturen.
  • Indien je bij een van de bij ons aangesloten behandelaars in behandeling gaat, dan krijg je na afloop van het traject een verzoek om de behandeling te evalueren. Zo weten wij hoe onze behandelaars bevallen.

Waar blijft je data?

 • Alle data bewaren wij binnen Nederland tenzij anders vermeld.
 • Persoonsgegevens worden op ons secretariaat twee weken na het laatste contact gewist
 • Persoonsgegevens die nodig zijn voor een lopende behandeling blijven gedurende de behandeling bewaard tot twee jaar na de laatste afspraak. De behandelaar zelf houdt een medisch dossier bij, met een bewaarplicht van 15 jaar. Wij hebben geen inzage in deze dossiers.

3. Websitegebruikers

3.1 Gebruik van Cookies

Een methode die veel op internet wordt gebruikt om de werking van internetpagina’s te verbeteren, is het gebruik maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst.

Er zijn verschillende soorten cookies, wij gebruiken op onze website alleen een websitestatistieken cookie. Met deze data krijgen wij inzicht in het gedrag van onze bezoekers op de website. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren en de gebruikerservaring te verbeteren. Wij kunnen bijvoorbeeld zien welke pagina’s slecht worden bezocht en hierop actie ondernemen.

3.2 Google Analytics

Om de websitestatistieken in te zien maken wij gebruik van het statistiekenprogramma Google Analytics. Statistieken geven relevante informatie over de bezoekers van de website.

Voor het gebruik van de websitestatistieken cookie van Google Analytics hoeft PK geen toestemming te vragen, deze informatie is geanonimiseerd. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google waarin staat dat wij geen gegevens delen met Google.

3.3 Cookies voorkeuren aanpassen

In je browser kun je de instellingen voor cookies aanpassen, dit kun je doen voor elke gebruiker en computer. Meer informatie over cookies en instellingen kun je vinden op www.allaboutcookies.org.

3.4 Vragenlijsten en (zelf)tests

Op onze site vindt u een aantal zelftests in de vorm van vragenlijsten. Meestal wordt hierbij niet gevraagd om persoonsgegevens. Indien u wel gevraagd wordt persoonsgegevens in te vullen, wordt dit uitdrukkelijk vermeld. De ingevulde gegevens van de vragenlijst worden anoniem verzameld ten behoeve van onderzoek wat kan leiden tot publicatie, en zijn dus niet te herleiden tot personen. Indien er behoefte is aan onderzoek met herleidbare gegevens voor onderzoek, wordt door ons altijd vooraf toestemming aan u gevraagd.